ALGEMENE HUUROVOORWAARDEN VAKANTIELOFT  “Bicycle Loft - FIetsloft”.

    De vakantieloft is geschikt voor max. 6  personen + 1 baby-2j. De verhuurder heeft het recht de huurder de woning te ontzeggen indien dit aantal overschreden wordt zonder onderling overleg, zonder enig recht op vergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

    Onderverhuring van de vakantiewoning is niet toegestaan.

    De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.

    De huurder zal zich als een goede huisvader gedragen en zal tijdens het verblijf de vakantiewoning behoeden tegen brand, vorstschade, inbraak, enz. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

    De huurder staat zelf in voor het proper houden van de vakantiewoning en dient bij vertrek de woning “bezemschoon”  achter te  laten . Het afval dient zoveel mogelijk gescheiden in de daartoe voorziene zakken of containers.

De vakantiewoning dient met de nodige zorg te worden bewoond met inachtneming van de rust voor de omgeving en respect voor de buurt en de natuur.

    Een reservatie is minimum voor 2 nachten.
    Er mogen niet meer dan 6 volwassen personen verblijven ( dit is tieners inbegrepen).
    Waarborg: €300,00
          Uw borg wordt, binnen de 2 weken na het uitchecken, volledig terugbetaald
          via bankoverschrijving, na controle op eventuele schade aan de accommodatie.
    Reservatie is definitief zodra 50% betaald is
    Welkom bij volledige betaling (incl. waarborg) uiterlijk 3 weken voor uw verblijf aanvangt.

Bij annulering door de huurder zal hij volgende vergoedingen verschuldigd zijn :
Annulering meer dan 4 weken op voorhand: 25 % van de huurprijs.
Annulering minder dan 4 weken op voorhand: 50% van de huurprijs.
Annulering minder dan 1 week op voorhand: 100% van de huurprijs.
Wij zijn NIET in de mogelijkheid om betaal- of kredietkaarten te ontvangen.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantieloft of deze voortijdig verlaat, zal er geen enkele terugbetaling plaats vinden.

 

    Het is niet toegelaten :

- te roken in de woning ten strengste verboden.

- huisdieren mee te brengen in de woning

              - de woning te huren met het oog op het organiseren van vrijgezellenparty‘s,

                 studentenfeesten en drinkgelagen van eender welke vorm of criminele samenkomsten.

    Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien die niet binnen de 48 uur na het in bezit nemen van de vakantieloft telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven.

    Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstig voordoet.

Bij booking dient er een kopij passpoort doorgemaild te worden van de persoon die het gebouw in huur aangaat.